فایل رایگان تاثير و کاربرد فن آوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير و کاربرد فن آوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

نقش مدیریت در زنجیره تامین هماهنگی سایر فعالیت های یک صنعت با فعالیت های تامین کنندگان و مشتری ها از طریق تعامل عرضه کنندگان و مشتری ها، با سهیم شدن در جریان آزاد اطلاعات است تا روند تولید و رساندن محصول به مصرف کنندگان در حالت بهینه قرار داشته باشد، به علاوه قیمت تمام شده را به حداقل رسانده و رضایتمندی مشتری را افزایش دهد. در عصر رقابتی حاضر، شیوه های مدیریت تولید سنتی یکپارچگی و کارایی خود را در فرایندهای تولید و ارائه محصول از دست داده اند، از طرفی پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات بر روند انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات زنجیره تامین نیز تاثیرات گذاشته و منجر به بهبود عملکرد این بخش از زنجیره تامین شده است. استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تامین، مدیریت آن را بهبود و تسهیل ساخته و چشم اندازهای وسیعی را برای آن فراهم آورده است. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی سایر اجزای زنجیره تامین و برخی مشکلات آن پرداخته شده و در ادامه رابطه فناوری اطلاعات با زنجیره تامین و عوامل اصلی در پذیرش آن از سوی سازمان ها مطالعه گردیده است. در نهایت تاثیرات و کاربردهای فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و لجستیک بیان شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد فناوری اطلاعات موجب بهبود پاسخگویی و انتقال اطلاعات، ارتقاء همکاری در ابعاد داخلی و خارجی سازمان و جلوگیری از رخ دادن اثر شلاق چرمی می گردد.

لینک کمکی