فایل رایگان تجزيه و تحليل مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد سازماني شرکت هاي توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد سازماني شرکت هاي توليدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

در شرایطی که شرکت های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می پردازد و گاهی اوقات به عوارض زیست محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه های مدیریت زیست محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز GSCM می تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای GSCM و رابطه آن با عملکرد کسب وکار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره وری عملیاتی و بهره وری رابطه ای به عنوان واسطه ها استفاده شده است. تحلیل های آماری براساس داده های جمع آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش نامه در شرکت های تولیدی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تایید شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک حداقل مربعات جزیی PLS در مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. برخی از یافته های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای GSCM و عملکرد کسب و کار از طریق متغیرهای واسطه بهره وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب و کار زمانی بهبود می یابد که GSCM،رضایت شغلی و بهره وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، براساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

لینک کمکی