فایل رایگان تحليلي بر تناسب بيه شخصيت و شغل و پيامدهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر تناسب بيه شخصيت و شغل و پيامدهاي آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ارزیابی توانایی شاغل برای انجام کار بدون ایجاد خطر ازنظر سلامتی و ایمنی برای خود ودیگران مفهوم ارزیابی تناسب شغلی می باشد. شاخص هایی از جمله ظرفیت شاغل، ریسک سلامتی و ایمنی در شرایط کاری، شاخص های اخلاقی، شاخص های اقتصادی و شاخص های قانونی و حقوقی باید در ارزیابی تناسب اشخاص با شغل موردنظر مدنظر قرار گیرد. درسال های اخیر تنابسب بین شغل و شاغل یکی از مباحث بنیادین حوزه مدیریت منابع انسانی بوده است. ازاین رو، مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی های شخصیتی شاغل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تاکید نموده اند. این مقاله مروری شامل بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و برخی از شاخص های مختلف بر روی تناسب شخصیت با شغل مورد تقاضا می باشد.

لینک کمکی