فایل رایگان حقوق کسب وکار الکترونيکي (روند شکل گيري مقررات کسب وکار در ايرا ن و موانع اجراي آن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حقوق کسب وکار الکترونيکي (روند شکل گيري مقررات کسب وکار در ايرا ن و موانع اجراي آن) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

ابعاد وسیع تجاری و اقتصادی کسب و کار الکترونیکی، موجب پیدایش رشته ای جدیدی در حوزه علوم اقتصادی، رایانه ای به نام حقوق کسب و کار الکترونیک شده است. این مقاله مقدمه ای است سیاست ها، بر روند شکل گیری قوانین کسب و کار الکترونیکی در ایران و علل عدم اجرای قوانین مصوب در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی را یادآور می شود. جمهوری اسلامی ایران از سال 1379 تاکنون در برنامه های مختلفی در سطح ملی این موضوع را مورد توجه قرار داده است و در ابعاد مختلف کسب و کار الکترونیکی برنامه های شایانی تدوین کرده است. برنامه های توسعه جمهوری اسلامی و قانون تجارت الکترونیک ایران دو نمونه از قوانین مصوب کسب و کار الکترونیکی در ایران است. موانع قانونی در حد چشمگیری در قالب قانون کسب و کار الکترونیکی ایران رفع شده است، اما موفقیت ملموسی در این عرصه به دست نیامده است. یکی از مهم ترین دلایل، عدم اجرای کامل برنامه های تدوین شده است. علاوه بر این، دلایل دیگری مانند مسائل فرهنگی، عدم آموزش کافی مردم، عدم توجه جدی به توسعه دروس مربوط به کسب و کار الکترونیکی و حقوق کسب و کار الکترونیکی در سطوح مختلف دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های همه جانبه و موانع بین المللی در قالب تحریم، بر این عدم موفقیت افزوده است.

لینک کمکی