فایل رایگان سلامت و فساد اداري و نظريه هاي مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سلامت و فساد اداري و نظريه هاي مرتبط با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

فساد و سلامت پدیده هایی هستند که در روابط و کنش های اجتماعی افراد جامعه، بروز نموده و همانند سایر پدیده های اجتماعی، دارای ابعاد، تعاریف و مشخصه های پیچیده و متنوع خود می باشند. بروز فساد که به معنی سوءاستفاده از قدرت قانونی به منظور تامین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان ها، گسترش فقردر جامعه، ممانعت از توسعه ی اقتصادی اجتماعی و ... را به همراه می آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تامین سلامت اداری از جمله مهم ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این پژوهش، محقق به دنبال یافتن نظریه ها برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه ی سالم بودن در سازمان است.

لینک کمکی