فایل رایگان شناسايي و تحليل کيفي نقش عامل هاي شرکت کننده در هوشمندي و تجزيه و تحليل کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و تحليل کيفي نقش عامل هاي شرکت کننده در هوشمندي و تجزيه و تحليل کسب و کار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تقریبا تمام سازمان ها در حال گسترش انبارداری داده ها و هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار برای دستیابی به ارزش مشتری هستند. یک پروژه گسترش انبارداری داده ها و هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند با هر دو جنبه چابک و برنامه محور مشخص شود. این مطالعه، دو پرسش پژوهشی را بررسی کرد: 1) کدام عامل، ارزش های چابک یا جنبه های برنامه محور، بیشتر به موفقیت انبارداری داده ها و هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار کمک می کند 2 ) پیش زمینه های مهم ارزش های چابک و جنبه های برنامه محور چیست مدیر فناوری اطلاعات شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد به پرسش های مصاحبه این پژوهش پاسخ داد. روش کیفی در این پژوهش به کار برده شد. تعهد و الزام مدیریت ارشد و پدیداری درک مشترک به عنوان پیش نیازهای قوی برای ارزش های چابک و جنبه های برنامه محور هستند. به طور کلی، عامل ارزش های چابک بیشتر برای موفقیت گسترش انبارداری داده ها و هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار کمک می کند.

لینک کمکی