فایل رایگان طراحي بوم مدل کسب و کارهاي کاربردي اينترنت اشياء با رويکرد AHP-BMC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي بوم مدل کسب و کارهاي کاربردي اينترنت اشياء با رويکرد AHP-BMC :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

دنیای ما به طور فزاینده ای از طریق تعداد زیدی از دستگاه های مرتبط متصل شده است. که به طور معمول در اجزای الکترویکی/ الکترونیک تعبیه شده و مجهز به حسگرها و محرک ها هستند. وقادر به سنجش، انجام کار، جمع آوری و تبادل داده ها از طریق شبکه های مختلف ارتباطی از جمله اینترنت هستند، اینترنت اشیاء IOT این یک پدیده مهم است که دارای پیامدهای زیادی برای دنیای کسب و کار به ویژه مدل های مختلف کسب وکار هست. با این حال، فقدان ادبیاتی وجود دارد که کسب و کار مبتنی بر کاربردهای IOT را پوشش دهند، به این معنا است که چگونه کاربردهای مختلف اینترنت اشیاء می تواند به روش های ایجاد، تحویل و ثبت ارزش تبدیل شود در این مقاله با روش تلفیقی تحقیق کیفی و کمی به بررسی مدل های کسب وکار مبتنی بر کاربردهای IOT پرداخته و با نظرسنجی از متخصصان IOT، شکاف تحقیقاتی مورد بررسی قرار داده شده است هدف پژوهش حاضر در سطح دانشگاهی با طراحی بوم مدل کسب و کارهای کاربردی اینترنتی اشیاء، به دنبال کمک به درک دیگر مدل کسب وکارهای کاربردی اینترنت اشیا هست. در سطح عملی، این مقاله به دنبال کشف بینش هایی در مورد مدل های کسب و کار iot است که کارآفرینان مشتاق می توانند از آن برای پیکربندی مدل های کسب وکار iot هستند. درک مهم ترین بلوک های سازنده و مولفه های آن ها نشان می دهد که چگونه اینترنت اشیا می تواند پیکربندی شود و این درک را می توان به عنوان یک معیار در زمانی که اینترنت اشیاءاز مدل های جدید کسب وکار توسعه می یابد، استفاده کرد. در این پژوهش با یک نگاه سلسله مراتبی مهم ترین عناصر هر بلوک سازنده بوم مدل کسب وکار مبتنی بر کاربردهای اینترنت اشیاء را اولویت بندی نموده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که منابع کلیدی و جریان های درآمدی مهم ترین بلوک های سازنده برای بوم مدل کسب و کارهای کاربردی اینترنت اشیاء هستند.

لینک کمکی