فایل رایگان عوامل موثر بر انگيزه مصرف کنندگان براي برقراري ارتباط با تبليغات گوشي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر انگيزه مصرف کنندگان براي برقراري ارتباط با تبليغات گوشي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

گوشیهای هوشمند که از نظر سیستم عامل، متمایز از تلفن های همراه استاندارد می باشند، تعداد قابل توجهی از کاربران را جذب کرده و تبدیل به ضرورتی در زندگی شخصی و کاری افراد شده است. مردم از آنها برای شبکه های اجتماعی، برای ویژگی و کارکردهایی مانند خواندن کتاب های الکترونیکی، پاسخ به ایمیل، ارسال پیام ها، و بازی استفاده می کنند. گوشی هوشمند تکنولوژی کاملا جدیدی است و از لحاظ درک مجموعه ذهنی کاربران در خصوص اتخاذ گوشی های هوشمند، در تحقیقات علمی توجه کمی به آن شدهاست. با این وجود، تبلیغات گوشی های هوشمند نقش مهمی را در روند تصمیم گیری در حمایت از خرید مصرف کنندگان بازی می کنند.پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، به عبارت دیگر پس ازآنجام آزمون های آماری و بحث و نتیجه گیری میتوان فایل رایگان عوامل موثر بر انگيزه مصرف کنندگان براي برقراري ارتباط با تبليغات گوشي هوشمند را موردبررسی قرارداد. همچنین این پژوهش ازنظر روش جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش هایتوصیفی و از نوع پیمایشی هست و ازآنجاییکه این پژوهش در یک محیط واقعی فعالیت دارند انجام خواهد شد، جزو پژوهش های میدانی به شمار می رود. نتایج حاکی از رد شدن تاثیر آگاهی بخشی، ارزش عاطفی یا احساسی و اعتبار بر روی ارزش تبلیغات و همچنین رد شدن تاثیر آگاهی بخشی، سرگرمی و آزاردهندگی بر روی تجربه غرق شدگی می باشد.

لینک کمکی