فایل رایگان عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در گردشگري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمهکارآفرینی نیروی اصلی توسعه اقتصادی به حساب می آید که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد تولید و خدمات را به وجود می آورد. گردشگری یکی از بخش های اقتصادی است که به درجه بالایی از مشارکت فعالیت های کارآفرینانه نیاز دارد. پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصولات توریستی است. این مساله فرصت های بیشتری را برای گردشگری پایدار فراهم می کند. امروزه مساله بیکاری به یکی از پرچالش ترین مسائل کشور تبدیل شده به گونه ایی که سیاست گذاران کلان برای مقابله با بحران های احتمالی ناشی از این چالش استراتژیک، اقدام به ایجاد واحدهای کارآفرینی در بیشتر وزارتخانه های کشور کرده اند. چالش بیکاری از یک سو به نادیده انگاری مدیران و سیاستگذاران کلان کشور در حوزه کنترل جمعیت در دهه 1360 برمی گردد که طی این مدت میانگین نرخ رشد جمعیت سالانه 9/3 درصد بوده و از دیگر سو به ناکارآمدی سامانه های آموزشی و پژوهشی وزراتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری کشور ارتباط دارد. به بیانی دیگر، ناتوانی این دو نهاد پایه یی و علمی کشور در تربیت نیروهای کارآفرین، خلاق و ماهر، جامعه مدیریت کشور را غافلگیر کرده است. سلیمانزاده، 1391 با توجه به موضوع این مقاله که بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در گردشگری می باشد، در ادامه به تشریح این عوامل می پردازیم.هدف اصلی: بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در گردشگری. روش پژوهش به صورت توصیفی است که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای می باشد. از طرف دیگر مطالعه یافته های تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط افراد است.

لینک کمکی