فایل رایگان کاربرد فناوري اطلاعات بر کارآفريني و کسب کار الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد فناوري اطلاعات بر کارآفريني و کسب کار الکترونيکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

کارآفرینی براساس دانش و نوآوری شکل می گیرد. باتبدیل عصر ماشین به دوران فناوری اطلاعات، تحولات عظیمی ناشی از اینترنت و مبادلات الکترونیک ایجاد گردید. که روش تجارت و کسب و کار سنتی را دگرگون نمود و کسب وکار الکترونیکی را جایگزین آن نمود. کاربرد اطلاعات در تجارت الکترونیک سبب امور زیادی گردید که هدف پژوهش دست یابی به این عوامل تاثیرگذار بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی می باشد. این مقاله با مطالعه کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات می پردازد. و با تحلیل محتوا و مضمون مقالات و کتب فیش برداری شده، به روش ترکیب پلاس، مطالب را تحلیل و دسته بندی می نماید. عوامل موفقیت کسب و کار الکترونیک را استخراج وفهرست می کند و برای تحقق آن راه کارهایی را که به کارآفرینان الکترونیک توصیه می نماید. برخی از راه کارهای پیشنهادی پژوهش، عبارت اند از: تدوین و توسعه نظام نظارت بر محتوای داده های مبادله شده ایمن، ایجادنظام مدیریت امنیت زیر ساخت ها، تامین سلامت و جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوای اطلاعات مبادله شده و تقویت صنعت الکترونیک و توسعه خدمات و محصولات، توسعه و تجهیز امکانات و وسایل الکترونیکی و ارتباط مدرن و جدید در سازمان های مهم در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای براساس نتایج تحقیق برخی از عوامل موثر بر کسب وکار الکترونیکی نیز عبارت اند از: درآمدزا بودن اینترنت، بهبود فرآیندهای تجاری، ارتقای نوآوری، ارتباط بهتر با عرضه کننده و مشتری، تاثیر اینترنت، بر امکان قیمت گذاری پویا، تاثیر اطلاعات بر موفقیت کسب و کار، سرعت در نیازسنجی کاهش هزینه های تجاری و بازاریابی، توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه، ایجاد اشتغال، ایجاد امنیت اطلاعات کسب وکار، ایجاد شایستگی الکترونیکی برای مزیت رقابتی، افزایش مزیت رقابتی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار به تحلیل آن ها اشاره می نماید.

لینک کمکی