فایل رایگان مدلي براي سيستم هاي اطلاعاتي پشتيبان در زنجيره تامين مبتني بر معماري سرويس گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلي براي سيستم هاي اطلاعاتي پشتيبان در زنجيره تامين مبتني بر معماري سرويس گرا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

مهم ترین هدف این مقاله ارائه یک مدل برای سیستم های اطلاعاتی پشتیبان زنجیره تامین در سه بخش تامین، تولید و توزیع بر مبنای معماری سرویس گراست. سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تامین دارای تنوع و پراکندگی زیادی هستند که همین موضوع ایجاد یک مدل یکپارچه برای آنها را که قابلیت تلفیق داده های پراکنده در بخش های زنجیره تامین را پیچیده و سخت می کند. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری زنجیره تامین شامل تعاریف، تاریخچه و مولفه های اصلی زنجیره تامین پرداخته شده است. سپس مفهوم معماری سرویس گرا بیان شده و مزایای به کار گیری آن در زنجیره تامین توضیح داده شده است. در انتها مدل نهایی تحقیق که شامل 9 بخش زیر است به طور کامل تشریح شده است: 1) زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان؛ 2) سیستم اطلاعاتی یکپارچه ذخیره و بازیابی اطلاعات؛3) معماری سرویس گرای مبتنی بر SOAP ، WSDL و UDDI ؛ 4) سیستم های اطلاعاتی پردازش و گزارش گیری داده ها؛ 5) سیستم اجرایی تولید؛ 6) اتوماسیون نیروی فروش؛7) مدیریت ارتباط با مشتری؛ 8) خدمات تحت وب مدیریت زنجیره تامین؛ و9) پورتال مدیریت زنجیره تامین.

لینک کمکی