فایل رایگان معيارهاي موثر بر شناسايي افراد تاثيرگذار در بازاريابي شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معيارهاي موثر بر شناسايي افراد تاثيرگذار در بازاريابي شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مطرح در شبکه های اجتماعی برخط، مسئله نفوذ اجتماعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. نفوذ اجتماعی، تغییرات رفتاری یک فرد تحت تاثیر ارتباط وی با سایر افراد، سازمان ها و اجتماع می باشد. منظور از مفهوم نفوذ اجتماعی در بازاریابی، پیدا کردن زیرمجموعه کوچکی از افراد تاثیرگذار و بانفوذ در شبکه های اجتماعی برای بازاریابی یک محصول می باشد. این افراد باید کالای جدید را بپذیرند و بتوانند پذیرش آن را در بین سایر افراد در شبکه افزایش دهند.امروزه پژوهش های زیادی در زمینه یافتن افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی جهت انجام بازاریابی ویروسی انجام گرفته است. در تمامی این پژوهش ها هدف پیدا کردن مجموعه ای از افراد است، به طوری که بتوانند با نفوذ خود تاثیر قابل توجهی را در میان سایر اعضای شبکه اعمال نموده و هزینه ی بازاریابی برای یک کالای جدید را کاهش دهند. هر کدام از پژوهش های انجام شده، معیارهای مجزایی را برای انتخاب افراد تاثیرگذار در نظر می گیرند. در این تحقیق با مطالعه تحقیقات انجام شده و مباحث مرتبط با دانش شبکه های اجتماعی، به معرفی معیارهای شاخص در شناسایی افراد تاثیرگذار و تبیین جایگاه آن در بازاریابی شبکه های اجتماعی پرداخته ایم.

لینک کمکی