فایل رایگان نقش تامين مالي خرد در تحقق عدالت از منظر اقتصاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تامين مالي خرد در تحقق عدالت از منظر اقتصاد اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 41

چکیده مقاله:

فقر، نابرابری اقتصادی و بی عدالتی یکی از مشکلات تاریخی بشر بوده است. در جریان تاریخ عدالت خواهان تلاش نموده اند به روش های گوناگون با این پدیده مبارزه نمایند. یکی از روش های به کار گرفته شده برای ایجاد کارآفرینی و مبارزه با فقر تامین مالی خرد بوده است. تامین مالی خردی که در جهان متعارف است بیشتر سبقه ربوی داشته و قابلیت تطبیق در کشورهای اسلامی را ندارد. از طرف دیگر مهم ترین هدف اقتصاد اسلامی استقرار عدالت در جامعه می باشد که نقش تامین مالی خرد در برقراری عدالت در جامعه سئوال اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است نشان می دهد که تامین مالی خرد با رویکرد اسلامی می تواند وضعیت اقتصادی فقرا را بهبود بخشیده، همبستگی اجتماعی را تقویت نموده و مهارت های انسانی را ارتقا بخشیده و به اعتلای کرامت انسانی و استقرار عدالت کمک شایانی بنماید.

لینک کمکی