فایل رایگان نقش روابط عمومي الکترونيک در رونق کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش روابط عمومي الکترونيک در رونق کسب و کار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند. در عصر حاضر که عصر شرکت هاى مشترى مدار هم به نوعی نام گرفته است،تمام شرکت هایی که به دنبال برنامه درازمدت براى سوددهی کارشان هستند، به نوعی سعی در جلب رضایت مشتریان، حفظ مشترى به عنوان مشترى همیشگی و تبلیغ غیر مستقیم از طریق، مشتریان دائمی و غیردائمی هستند. یکی از بزرگ ترین تفاوت هاى روابط عمومی و تبلیغات در برنامه ریزى است به طورى که روابط عمومی براى بلند مدت برنامه ریزى می کند اما تبلیغات در کوتاه ترین زمان ممکن بدنبال نتیجه است و البته این ریسک کار را بالا می برد.(ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، 1381 ).از وظایف مهم روابط عمومی ها، اطلاع رسانی دقیق و به موقع به سازمان و مخاطبان عام و خاص و ایجاد همنوایی در ابعاد درون و بیرون سازمان است، که با ساختن تصویر ذهنی مناسب از سازمان و برخورداری از ابزارهای دقیق ارتباطی، مخاطبان را به استقبال از فعالیت ها و برنامه ها ترغیب و به رونق کسب و کار کمک می کند . به دلیل اهمیت نقش فناوری اطلاعات در دنیای پیچیده عصر حاضر ضروری است که مدیران ارشد نسبت به این موضوع توجه کافی مبذول دارند.از دیگر دلایلی که بر اهمیت این تحقیق بیش از پیش می افزاید پرداختن به موضوع روابط عمومی الکترونیک که نقش انکارناپذیری را در افزایش رونق کسب و کار و بهبود عملکرد کارکنان از خود به جای می گذارد، می باشد.هدف اصلی این پژوهش کشف رابطه بین استفاده از روابط عمومی الکترونیک و افزایش رونق کسب و کار در شرکت های بیمه است و اهداف فرعی آن: .1 کشف رابطه بین بکارگیری روابط عمومی الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان در شرکت های بیمه کشف رابطه - بین روابط عمومی الکترونیک و بهبود عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه 3. کشف رابطه بین روابط عمومی الکترونیک و افزایش کارایی کارکنان شرکت های بیمه 4. کشف رابطه بین روابط عمومی الکترونیک و بهبود پاسخگویی به مشتری در شرکت های بیمه می باشد.در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش میدانی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. روش تحقیق در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری شامل مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه می شود.با توجه به تحقیقی که انجام گرفته است مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه معتقد هستند که به کارگیری روابط عمومی الکترونیک منجر به افزایش رونق کسب و کار، منجر به رضایت مشتریان (ارباب رجوع)، منجر به بهبود عملکرد سازمان، منجر به افزایش کارایی کارکنان و منجر به بالا رفتن سطح پاسخگویی به مشتری می شود.

لینک کمکی