فایل رایگان نقش سرمايه اجتماعي داخلي بر عملکرد شغلي با توجه و تاکيد به نقش سرمايه فکري در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش سرمايه اجتماعي داخلي بر عملکرد شغلي با توجه و تاکيد به نقش سرمايه فکري در سازمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شناخت عواملی که بر عملکرد شغلی نقش ایفا می کنند در دنیای رقابتی امروز توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. طبق پژوهش های انجام شده از مهم ترین این عوامل می تواند سرمایه های اجتماعی داخلی و سرمایه فکری باشد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله نقش سرمایه اجتماعی داخلی با ابعاد شدت ساختاری، ارزش های مشترک، اهداف مشترک، تعهد رابطه ای، اعتماد رابطه ای و تبادل اطلاعات و سرمایه فکری با ابعاد دانش کارمندان از مشتری و توانایی و دانش فنی کارمندان در سازمان ها می باشد. اینمقاله از حیث روش مروری و به شیوه کتابخانه ای است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی داخلی رابطه مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد و نیز سرمایه فکری این رابطه را تقویت نموده است

لینک کمکی