فایل رایگان نقش مسئوليت اجتماعي شرکت و کارآفريني سبز در توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مسئوليت اجتماعي شرکت و کارآفريني سبز در توسعه پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه شرکت ها می توانند با حرکت در مسیر توسعه پایدار و توجه به نیازهای جامعه و حفظ منابع طبیعی، به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. درگیر شدن در فعالیت های مسئولیت اجتماعی و گرایش به کارآفرینی سبز به منظور ایجاد کسب و کارهای سبز مبتنی بر قواعد زیست محیطی، یکی از روش های رسیدن به این تمایز و کسب مزیت رقابتی می باشد. شرکت ها می توانند با رعایت مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی محصولاتی تولید نموده و به اهداف اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن دست یابند. همچنین پس از مدتی، این شرکت ها به عنوان شرکت های سبز شناخته شده و شهرت می یابند، در نتیجه در میان رقبا از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند شد و مشتریان نیز برای محصولات این شرکت ها در مقابل محصولات شرکت های رقیب، ارجحیت و الویت بیشتری قائل می شوند، همین امر نیز منافع اقتصادی بسیاری را برای این شرکت ها به دنبال خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای اسنادی انجام شده است، بررسی فایل رایگان نقش مسئوليت اجتماعي شرکت و کارآفريني سبز در توسعه پايدار می باشد. در این پژوهش، پس از تشریح مبانی نظری مربوط به توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکت و کارآفرینی سبز، پیشنهادهایی برای بهبود اجرای عملیات در سازمان ها به منظور حرکت در مسیر توسعه پایدار و تقویت روحیه کارآفرینی در سازمان ها، ارائه شده است.

لینک کمکی