فایل رایگان نگاشت شبکه تداعيات برند ديجي کالا با استفاده از روش نقشه مفهومي برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاشت شبکه تداعيات برند ديجي کالا با استفاده از روش نقشه مفهومي برند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به شدت رقابت میان شرکت های حاضر در یک صنعت، ضروری است که شرکت ها از نگرش های افراد نسبت به شرکت و برند خود آگاهی داشته باشند. برند یک شرکت می تواند سبب تمایز محصولات و خدمات شرکت شود. یکی از مباحث مهم برند، ارزش ویژه برند است که تداعیات برند از منظر مشتریان یکی از اجزای مهم آن است. این پژوهش که از منظر جهت گیری کاربردی، از منظر هدف توصیفی و به لحاظ صبغه آمیخته متوالی است، به دنبال استخراج و ترسیم شبکه تداعیات برند دیجی کالا از منظر مشتریان شرکت بوده است. بدین منظور از روش نقشه مفهومی برند استفاده شده است. نمونه پژوهش در هر دو بخش استخراج تداعیات و ترسیم نقشه های انفرادی را صد نفر از افرادی که حداقل تجربه یک بار خرید از دیجیکالا را داشته اند، تشکیل داده است. روش نمونه گیری غیرتصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که به طورکلی در رابطه با برند دیجی کالا تصویر مطلوبی در ذهن افراد وجود دارد و شبکه تداعی برند دیجی کالا شامل تداعیات اعتماد، خرید لذت بخش، خرید آسان، تخفیف، خرید آگاهانه و تنوع به عنوان تداعیات مطلوب اصلی و همچنین تداعیات بسته بندی ضعیف و روابط ضعیف با مشتری به عنوان تداعیات نامطلوب اصلی می باشد.

لینک کمکی