فایل رایگان امکان سنجي نظارت بر سلامت درختان پسته با استفاده از پهپاد مجهز به سنجنده چند طيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي نظارت بر سلامت درختان پسته با استفاده از پهپاد مجهز به سنجنده چند طيفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

اهمیت اقتصادی- تجاری پسته که ازلحاظ ارزش یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور ما هست، بر کسی پوشیده نیست.ایران یکی از بزرگترین تولیدکننده های پسته دنیا است و بیشترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص دادهاست. در سوی دیگر، تولید پسته به طور عمده وابسته به مدیریت باغات است. داشتن یک برنامه مدیریتی خوب برای کشور،در منطقه وسیع و گسترده، سخت و دشوار است در نتیجه استفاده از سنجش ازدور می تواند اساسی ترین راه حل این مشکلباشد. توسعه پهپادها (پرنده های هدایت پذیر از راه دور) یک رویکرد جدید برای سنجش ازدور ارائه کرده است و امکان بهدست آوردن تصاویر با رزولوشن زمانی– مکانی بالا را در مقیاس منطقه ای فراهم می آورد. در این مقاله، مفید بودن پهپادتوسط مجموعه داده های متشکل از داده های پهپاد با تصاویری دارای 4 باند طیفی، باقدرت تفکیک 7 سانتیمتر، داده هایاسپکترورادیومتر و داده های آزمایشگاهی استفاده از روش آماری تجزیه به مولفه ها برای آشکارسازی وضعیت سلامتدرختان بررسی شد. نتایج آماری استفاده شده سودمند بودن استفاده از پهپاد را نشان داده شده و با استفاده از شاخصNDVI به عنوان پرکاربردترین و شناخته شده ترین شاخص گیاهی، وضعیت سلامت درختان به نمایش گذاشته شده است.از این تحقیق امکان جایگزین کردن کشاورزی سنجش ازدور به جای کشاورزی سنتی نتیجه گیری می شود.

لینک کمکی