فایل رایگان بررسي تحريک جوانه زني بذر عنبرسائل به روش هورموني (مطالعه موردي: سري يک پاتم طرح جنگلداري دانشکده خيرودکنار، نوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تحريک جوانه زني بذر عنبرسائل به روش هورموني (مطالعه موردي: سري يک پاتم طرح جنگلداري دانشکده خيرودکنار، نوشهر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تحریک جوانه زنی بذر عنبر سائل به روش هورمونی , ابتداء نمونه بذر گونه فوق از حوضه آبخیز 45 ، طرحجنگلداری دانشکده خیرودکنار، سری یک پاتم با حداقل ارتفاع از سطح دریا 10 متر که در محدوده 7 کیلومتری شرق شهر نوشهر واقع شده,جمع آوری گردید.به منظور بررسی تحریک جوانه زنی بذر عنبرسائل به روش هورمونی از اسید جیبرلیک استفاده گردیده. در بررسی اثراسیدجیبرلیک، مقادیر 250، 500 و 1000 پی پی ام اسید جبیرلیک را به مدت 24 ساعت با بذر فوق تیمار می شوند و یک تیمارنیز بدون اسید، جیبرلیک به عنوان شاهد می باشد و بعد به بستر کشت انتقال داده میشوند. براساس تحقیق از طریق آزمون Anova و Danken، بااستفاده از نرم افزار SPSS تفاوت معنی داری در تیمار آغشته کردن بذر گیاه عنبر سائل با اسید جبرلیک مشاهده نگردیده است. که بیشترین نهال تولید شده از بذر عنبر سائل مربوط به تیمار با اسید جیبرلیک 250 پی پی ام در 2 هفته ای است.

لینک کمکی