فایل رایگان تعيين ميزان آلايندگي محيطي آرسنيک در حوزه معدن زرشوران شهرستان تکاب و ارائه راهکارهاي مبتني بر پالايش زيست بوم منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين ميزان آلايندگي محيطي آرسنيک در حوزه معدن زرشوران شهرستان تکاب و ارائه راهکارهاي مبتني بر پالايش زيست بوم منطقه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

استخراج معادن و فرایند منابع معدنی تاثیر زیان آور قابل ملاحظه ای برروی زمین آب و هوا و منابعبیولوژیکی میگذارد علاوه براین فعالیت های معدنی و آلودگی های ناشی از آن می توان تاثیرات اجتماعیبر روی محیط زیست داشته باشد، از این رو پژوهش حاضر مطالعه با هدف تعیین میزان آلایندگی محیطیآرسنیک در حوزه معدن زرشوران شهرستان تکاب و ارائه راهکارهای مبتنی بر پالایش زیست بوم منطقهانجام شد. برای انجام این پژوهش طی سه فصل زمستان، بهار و تابستان سال 1397 با بهرگیری از مکانیابی، نه موقعیت مکانی برای نمونه برداری از خاک و سه موقعیت مکانی جهت نمونه برداری از آب درمحوطه معدن طلا زرشوران انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان آرسنیک موجود در خاک و آبنمونه های برداری شده در نقاط جغرافیایی در طی فصل های مورد نظر متفاوت است و در نقاط نزدیک بهمعدن مقدار آن بیشتر از سایر نقاط است. همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس، میزان آرسنیکموجود در خاک و آب طی ماه های بهمن، فروردین و تیر تفاوت معناداری داشتند. به طوری که مقدارآرسنیک موجود در خاک و آب در تیر بیشتر از بهمن و فروردین بود.

لینک کمکی