فایل رایگان شناخت عوامل اجتماعي، انساني و بين المللي موثر در پديده ريزگردها (مطالعه موردي: تالاب هورالعظيم، استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت عوامل اجتماعي، انساني و بين المللي موثر در پديده ريزگردها (مطالعه موردي: تالاب هورالعظيم، استان خوزستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تالاب ها از جمله مهمترین عرصه های زیست در جهان می باشند که به دلیل تنوع زیستی منحصربه فرد، تعدیل دما،ایجاد شرایط بادپناهی، جلوگیری از سیل و طوفان، تامین زیستگاه حیات وحش و آبزیان، نقش ارتباطی و حمل ونقل، تامینآب برای کشاورزی، اهمیت چندجانبه گردشگری و ارزش های بی شمار علمی، آموزشی، پژوهشی و زیبایی شناختی در شبکهحفاظت بین المللی محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. در ایران، روند تخریب محیط زیست در طول چنددهه ی اخیر افزایش بی سابقه ای یافته، به گونه ای که در بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. تالابهورالعظیم به عنوان یک زیست بوم طبیعی و محلی، یکی از تالاب های پر تنوع جهان است که با داشتن توان اکولوژیکی،بیولوژیکی و هیدرولوژیکی بالا، نقش مهمی را در حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا می کند. به دلیل سیاست هاینادرست انسانی نظیر سدسازی بی رویه و نیز عوامل نامناسب محیطی (خشکسالی و غیره) و آلودگی رودخانه هایآلوده کننده، تالاب مذکور در حال فروسایی و کوچک شدن تدریجی، ناپایداری و انحطات می باشد. به نظر می رسد تداوم اینوضعیت، دست کم در دو دهه آینده، کشور را با چالش های امنیتی محیط محور رویارو خواهد کرد که اصلاح آن بسیارپرهزینه و زمانبر هستند. پژوهش حاضر می کوشد تا با بررسی و شناخت عوامل اجتماعی، انسانی و بین المللی موثر برتالاب هورالعظیم، به مدیریت در منطقه کمک نماید تا این چشمه ی ریزگرد به نحو مطلوبتر مدیریت شود.

لینک کمکی