فایل رایگان کشاورزي طبقاتي؛ اصول و تکنيک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کشاورزي طبقاتي؛ اصول و تکنيک ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کشاورزی طبقاتی که از دریچه ای متفاوت به درک سنتی کشاورزی می پردازد و هدف از آن انتقال تولیدات کشاورزی ازمناطق روستایی به شهرها است، قصد دارد محصولات کشاورزی را با مواد و سیستم های مختلف تولید کند. اساس اینمطالعه، کشاورزی طبقاتی است که به عنوان یک روش کشاورزی بزرگ مقیاس در محیط شهر ی کنترل شده به همراهتکنیک وسیستم های جدید کشاورزی مرسوم در آن مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله تعریف کشاورزی طبقاتی، دلایلظهور، مزایا و سیستمهای کشاورزی طبقاتی بررسی شد و جایگاه کشاورزی طبقاتی در کشاورزی پایدار توضیح داده شده است.

لینک کمکی