فایل رایگان مسير گردشگري شيراز باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسير گردشگري شيراز باستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مسیرهای گردشگری نقش مهمی در شناسایی و معرفی بناها و سایت های گردشگری هر شهر دارند. تقریباتمام شهرهای ایران از هویتی برخوردارند که قدمت و تاریخ آن ها به قبل از اسلام می رسد. بسیاری ازشهرها دارای بناهایی هستند که از دوران باستان باقی مانده است و این بناها می توانند به عنوان جاذبههای گردشگری شهری مورد توجه قرار گیرد. شهر شیراز یکی از شهرهای مهم ایران از لحاظ تاریخی استو قدمت این شهر بر اساس متون تاریخی به دوران هخامنشی می رسد. در شرق شیراز آثاری وجود دارد کهبرخی آن ها را از دوران هخامنشی تا اوایل دوران اسلامی می دانند و حفظ و نگهداری آن ها هویت اینشهر را به همراه دارد. در این مقاله سعی بر آن شده تا فایل رایگان مسير گردشگري شيراز باستان مورد بررسی قرارگیرد و با توجه به منابع اندک در این زمینه، سفرنامه های متعددی از دوره های مختلف شیراز موردبررسی قرار گرفته است. معرفی این مسیر می تواند نقش مهمی در شناسایی و هویت دوباره این بناهاداشته باشد و به عنوان یک مسیر جدید گردشگری شناخته شود.

لینک کمکی