فایل رایگان ارزشيابي و تاثير آن بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزشيابي و تاثير آن بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

مقاله ی حاضر فایل رایگان ارزشيابي و تاثير آن بر يادگيري دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله به مفهوم ارزشیابی، مفهوم یادگیری، پیشینه ی نظریه های یادگیری، پیشینه ی ارزشیابی و...... پرداخته شده است. ارزشیابی از یادگیری یکی از وظایف مهم و انکارناپذیر هر نظام آموزشی و فرایندی مستمر و پیوسته در جریان یاددهی-یادگیری است که از طریق بازخوردهایی که فراهم می آورد، می تواند به یادگیری یادگیرندگان کمک کند. در جریان تحولات (از کمی به کیفی) نظام تعلیم و تربیت، جمله ی قدیمی امروز در مدرسه چند گرفتید باید جایگزین جمله ی جدید امروز در مدرسه چه یادگرفتید شود. این تحولات و دگرگونی ها اعتماد به نفس و عزت نفس یادگیرندگان را افزایش می دهد، آنهارا فعال تر، ریسک پذیرتر و پویاتر بار می آورند و به دانش آموزان چگونه یادگرفتن را نشان می دهند. در نهایت این موجب بهبود یادگیری از طریق ارزشیابی می شود. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از این مقاله بیرون آورد گواه آن است که دست اندر کاران نظام آموزشی می توانند با فراهم کردن زمینه های مناسب و امکانات کافی از ارزشیابی به عنوان یک عامل موثر بر یادگیری استفاده کنند. این مقاله یک مقاله ی مروری-تحلیلی می باشد که هدف آن فراهم آوردن یک دیدگاه خوب و سازماندهی شده پیرامون استفاده از ارزشیابی به عنوان یک عامل موثر بر بهبود یادگیری دانش آموزان می باشد.

لینک کمکی