فایل رایگان ارزيابي نظرات مطروحه در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي نظرات مطروحه در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

از آنجایی که رشد، تعالی و بالندگی کشور در گرو اعتماد مردم به ارزش هاست، تحقق عدالت نیز به عنوان یک ارزش و اجرای صحیح قانو و اسیتفای حقوق شهروندان در گروه یک دستگاه قضایی مقتدر و کارآمد می باشد حال اگر در مواردی که تعدی به حقوق مردم جنبه خصوصی ندارد و نیاز به تبحر ویژه در حقوق اداری است چه باید کرد اینجاست که قانون گذار لزوم پایه گذاری مرجعی با نام دیوان عدالت اداری را جهت کنترل اعمال اجرایی دولت و احیای حقوق تضییع شده اشخاص ضروری و بایسته می داند لذا در این مقاله که هدف آن تجلی زوایا و نقش رفیع و حساس دیوان عدالت اداری در حمایت از کیان قانون می باشد بر آن هستیم رسالت این نهاد را همان گونه که در اصول 173 و 170 قانون اساسی به آن اشاره شده بررسی و نکات منفی و مبهم آن را به چالش کشیده تا در آینده ای نه چندان دور، با ایجاد نظام اداری صحیح، همچنین تغییر دیدگاه مردم و مسئولین نهادهای اجرایی شاهد اقتدار و توانمندی روزافزون و اثرگذاری مضاعف این مرجع قضایی بی بدیل باشیم

لینک کمکی