فایل رایگان بررسي حقوقي جرم شناختي تغيير جنسيت در ايران و مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حقوقي جرم شناختي تغيير جنسيت در ايران و مصر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی شده است. یکی از این مسائل، مشروع یا نامشروع بودن خود عمل است. همچنین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری از لحاظ حقوقی بر او خواهد داشت. هدف تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي حقوقي جرم شناختي تغيير جنسيت در ايران و مصر بود. روش تحقیق از هدف نظری ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار مورد نیاز فیش برداری از کتب، مقالات و.. است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بررسی اسناد و منابع موجود در خصوص پژوهش حاضر و استفاده صحیح از آن است. در خصوص تغییر جنسیت اختلاف نظراتی میان حقوق دانان و فقهیان ایران و مصر وجود دارد. برخی از فقیهان و حقوق دانان اذعان دارند که تغییر جنست شرعی نیست و دخالت در کار خداوند است . برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر فرد دچار افسردگی ومشکلات روحی و روانی گردد، تغییر جنسیت مانعی ندارد و هیچ محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد. نتایج نشان داد که در حقوق ایران تغییر جنسیت درگروه های خاص جنسی با شرایطی پذیرفته شده است. و بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می دانند اما آثار و پیامدهای حقوقی مساله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. در سیستم حقوقی کشور مصر که بر گرفته از فتواهای علمای بزرگ مصر است این گونه بیان شده است که در صورتی متخصصان پزشکی مطمئن هستند که تنها راهی که بیمار می تواند سلامتی خود را به دست آورد، عمل جراحی تغییر جنسیت می تواند انجام شود و مانعی بر آن نیست.

لینک کمکی