فایل رایگان بررسي نقش مالکيت معنوي در پويايي تجارت الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش مالکيت معنوي در پويايي تجارت الکترونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر تجارت الکترونیک به عنوان جنبه نوآورانه کسب وکارها عمل کرده است. حال استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و همچنین افزایش کسب و کارهای فضای وب، برخی مسائل در زمینه های حقوقی و امنیت این محیط ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای برطرف کننده این مسائل در محیط وب حقوق مالکیت معنوی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان بررسي نقش مالکيت معنوي در پويايي تجارت الکترونيک بوده است. لذا مطالعه مروری حاضر برگرفته از یک مرور ادبیات گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در زمینه حقوق مالکیت معنوی در حوزه تجارت الکترونیک، انجام گردید.

لینک کمکی