فایل رایگان پيشگيري از وقوع جرم در تعاليم دين اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشگيري از وقوع جرم در تعاليم دين اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بررسی های مطالعات علمی و کاوش های عمیق تحقیقاتی حاکی از این حقیقت ارزشمند است که آموزه های دینی، معنوی، اخلاقی و ایمان نقش بسیار مهمی درآرامش روحی، روانی و رفتارهای تعادلی مبتنی بر عقلانیت داشته وهمچنین تاثیرات شگرفی در پیشگیری از جرم، کجروی اجتماعی و بزهکاری دارند. پیشگیری مجموعه اقدامات وتدابیری است که از پایه واساس مانع وقوع جرم وفعلیت یافتن اندیشه جنایی می شود و با ریشه ها وعلل پیدایی جرم مبارزه می کند. پیشگیری کیفری وغیر کیفری، اجتناب ناپذیر است وانچه امروز رویکردی جدید به چگونگی واپایش بزهکاری محسوب می شود، عبارت است از کلیه اقدامات فردی وعمومی به جز اعمال حقوق کیفری با هدف از بین بردن زمینه های مساعد برای ارتکاب اعمالی که جرم محسوب می شوند. در این میان، نقش آموزه های اسلامی در سالم سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم، و نیز جایگاه رویکردهای آموزه های اسلامی در برنامه پیشگیری از جرم ونظام حقوقی اسلام، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین مقاله سعى شده است راه های پیشگیری از جرم درآموزه های اسلامى، که همان نشر تعلیمات دینى واخلاقى برای تهذیب نفس و تعدیل تمایلات و غرایز انسان است، مورد بررسى قرار گیرد. پژوهش حاضر بیان می دارد کهپیشگیری از جرم بر اساس آموزه های اسلامی یک جریان دو طرفه بوده که هم پلیس و هم مردم، در آن نقش سازنده وتاثیر گذاری دارند.

لینک کمکی