فایل رایگان تاثير پذيري جامعه از تفکرات و انديشه هاي متصوفه در متون ادبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير پذيري جامعه از تفکرات و انديشه هاي متصوفه در متون ادبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

یکی از جریان های فکری و اجتماعی که در متون ادبیت فارسی تاثیر زیادی برجای نهاده است، عرفان و تصوف می باشد. سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی و تاملات اشراقی بوده است. از این رو در طی قرون و اعصار، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است. طریقه تصوف تقریبا از قرن دوم به صورت یک مسلک معینی درآمده و تا قرن هفتم رو به تکامل بوده و قرنهای 7 و 8 اوج این مکتب است و از قرن نه تاکنون رو به نزول و انحطاط داشته است. تصوف، درویشییا عرفان، نوعی طریقت و روش زاهدانه اسلامی مبتنی بر آداب سلوک و بر اساس شرع جهت تزکیه نفس و اعراض از دنیا برای وصول به حق و استکمال نفس است. صوفیه تعلیمات و آموزه های مختلفی را در جامعه ترویج می دادند که گاهی مطابق با اصول و معیارهای دینی _ فرهنگی مردم جامعه و گاهی دور از واقعیات مسلم جامعه انسانی بود. مکتب تصوف چون مکاتب دیگر جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.بنابراین در پژوهش حاضر برآنیم تا با روش تحلیلی و توصیفی نقد منصفانه ای از مکتب تصوف را انجام دهیم و تاثیراتی را که بر جامعه داشته را مورد بررسی قرار دهیم و همه جوانب آن را در نظر بگیریم نه اینکه با حب و بغض به مسائل بنگریم و در متون صوفیه در پی توجیه افکار خود باشیم. و به این نتیجه می رسیم که مکتب تصوف در بعضی موارد زمینه رشد و تعالی و گاهی موجبات تخدیر جامعه را فراهم کرده است

لینک کمکی