فایل رایگان درآمدي بر پيدايش سکونتگاه هاي غيررسمي و ماهيت آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان درآمدي بر پيدايش سکونتگاه هاي غيررسمي و ماهيت آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ازجمله اشکال بافت های ناکارامد شهری، سکونتگاه های غیررسمی است که از پیامدهای توسعه کالبدی ناموزون و نامتعادل شهری به شمار می رود. شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی پدیده ای است که درنتیجه جریان شهرنشینی شتابان دهه های اخیر و به دنبال مهاجرت بدون کنترل روستایی در جهان به ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار گشته است. این پدیده به عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای کشورهای موسوم به جنوب شده است.سکونتگاه های غیررسمی، یکی از بزرگ ترین موقعیت های مکانی آسیب زا و تنش آفرین بوده و از ظرفیت لازم برای توسعه برخوردار نیستند. امروزه سکونتگاه های غیر رسمی پیرامون شهرها، ضمن آن که سیمایی آشفته و بی نظم برای آنها ایجاد کرده و بافت های آنها را برهم زده اند، به دلیل تراکم بالای جمعیت و استفاده از مصالح غیر استاندارد با مخاطرات فراوانی روبه رو هستند. در یک برداشت کلی میتوان ایجاد این نواحی در شهرها را جزیی از فرایند عدم تعادل شهری/ منطقه ای و دوگانگی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت از نواحی فقیر و توسعه نیافته روستایی به سمت و سوی نواحی برخوردار شهری می گردد.

لینک کمکی