فایل رایگان نظام هاي انتخاباتي، احزاب، و راي دهندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظام هاي انتخاباتي، احزاب، و راي دهندگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

نظام های سیاسی دموکراتیک مبتنی بر برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و منظم هستند یکی از موضوعات مهم در هر انتخابات، نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در آن انتخابات است نظام های انتخاباتی را به طور کلی می توان فرآیندی دانست که از طریق آن ها آرای به صندوق ریخته شده در یک انتخابات به کرسی هایی که احزاب و کاندیداها آن ها را در اختیار می گیرند، تبدیل می شود و به این ترتیب، در نظام های دموکراتیک، نظام های انتخاباتی جزء مهم ترین نهادهای سیاسی در هر کشور هستند چرا که مشخص می کنند پیروز نهایی انتخابات کیست و کدام یک ازاحزاب و کاندیدادهای شرکت کننده در انتخابات بایستی قدرت سیاسی را در اختیار بگیرند. نظام های انتخاباتی انواع مختلفی دارند ولی به طور کلی آن ها را می توان به پنج نوع اصلی تقسیم نمود هریک از این نظام های انتخاباتی پنج گانه نتایج و پیامدهای خاصی برای نظام سیاسی کشوری که در آن مورد استفاده قرارمی گیرد در پی دارد. نتایج و پیامدهای نظام های انتخابات را می توان دو دسته 1نتایج و پیامدهای تناسبی و 2 نتایج و پیامدهای استراتژیک تقسیم نمود. مقاله حاضر قصد دارد سه موضوع مختلف و البته مرتبط با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهد این موضوع عبارت اند از: 1. معرفی نظام های انتخاباتی اصلی، 2. بررسی نتایج و پیامدهای تناسبی نظام های انتخاباتی 3. بررسی نتایج و پیامدهای استراتژیک نظام های انتخاباتی

لینک کمکی