فایل رایگان نگاه تحليلي به رنگ آبي در شعر دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاه تحليلي به رنگ آبي در شعر دفاع مقدس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جنگ ایران وعراق به عنوان یک پدیده عظیم وتآثیر گذاراجتماعی، بازتاب هایی در رایج ترین هنر نوشتاری، یعنی شعر، داشته است. بنابراین دراین جستار ادبی با رهیافتی توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی وکتابخانه ی؛ و تامل درکمیت وکیفیت کاربرد رنگ آبی مشخص شد که شاعر، از عنصر رنگ در تجسم و تصور مبارزات ودفاع ملت خویش بهره برده است. تا جایی که شاعر با کاربرد رنگ آبی توانسته است فضای سیاسی - اجتماعی حاکم بر جامعه خود را که آکنده از شجاعت، پاکی، عشق، ایثار و استمرار مبارزاتی که شهادت انتهای آن را رقم میزد با قدرت خلاقیت و ابتکار خویش هنرمندانه بهره ببرد.

لینک کمکی