فایل رایگان نگرشي بر مباني فقهي سقط درماني در الزام مادر باردار به درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگرشي بر مباني فقهي سقط درماني در الزام مادر باردار به درمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

با توجه به آنکه موضوع قانون گذار ایرانی غالبا موثر از فقه شیعه بوده لذا در بررسی هر قاعده حقوقی می بایست منابع فقهی در آن خصوص نیز مورد بررسی قرار گیرد لذا در بررسی موضوع تحقیق مزبور استفاده از منابع فقهی و نیز قواعد فقهی مرتبط الزامی خواهد بود؛ در بحث سقط درمانی در الزام مادر باردار به درمان به گمان قریب به اتفاق فقیهان اسقاط جنین بر حسب حکم اولی مطلقا حرام است ,خواه روح در او دمیده شده باشد یا نشده باشد. از جمله دلایل حرمت آیه 151 سوره انعام و یا روایات رسیده و نیز فرمان عقل که در تایید حرمت سقط ادعا شده است می باشد. برخی دیگر از فقها از حرمت مطلق سقط جنین انتقاد کرده و دست کم یک مورد را از شمول ادله حرمت بیرون دانسته اند در نظر ایشان اسقاط نطفه قبل از انعقاد مطلقا _حتی بدون بروز عنوان ثانوی _جایز است . استدلال ایشان اصل اباحه و فقدان دلیل خاص در حرمت اسقاط می باشد.

لینک کمکی