فایل رایگان اثر سطوح مختلف شوري بر دفاع آنتي اکسيداني در ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر سطوح مختلف شوري بر دفاع آنتي اکسيداني در ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)جوان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست ترکیبات نیترژنی می باشد که از جمله مهم ترین و خطرناک ترین آن ها آمونیاک است. افزایش آمونیاک آب یکی از مشکلات عمده در آبزی پروری است. این افزایش مخصوصا در سیستم های تکثیر ماهی و میگو، سیستم های فوق متراکم پرورش ماهی با گردش مجدد آب، آکواریوم-ها و درهنگام انتقال ماهی همواره مطرح بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر شوری و آمونیاک بر دفاع آنتی اکسیدانی میگوی سفید غربی مورد بررسی قرار گرفت. پست لارو میگوی سفید غربی در شوری های 10، 20، 30، 35 و ppt 45 و غلظت های آمونیاک 6، 13 و 19 میلی گرم در لیتر توزیع شدند. میگوها 60 روز در این شرایط نگه داری شدند . در پایان دوره نمونه هپاتوپانکراس برداشت و فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و محتوای مالون دی آلدهید در این بافت اندازه گیری شد. بیشترین فعالیت آنزیم های آنتی های آنتی اکسیدانی و محتوای مالون دی آلدهید در شوری ppt 45 و آمونیاک 6 میلی گرم در لیتر بیشترین مقدار را داشتند. در مجموع می توان گفت که سطوح مختلف شوری آب و غلظت های متفاوت آمونیاک، بر فعالیت SOD، CAT، GPX و MDA در میگوی پاسفید غربی تاثیر داشته و باعث تغییر وضعیت ایمنی در میگو می گردد.

لینک کمکی