فایل رایگان ارزيابي کيفيت رسوبات زيستگاه هاي ميگوي مجاور با سواحل بندر عباس با استفاده از برخي شاخص هاي اکولوژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کيفيت رسوبات زيستگاه هاي ميگوي مجاور با سواحل بندر عباس با استفاده از برخي شاخص هاي اکولوژيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

جوامعی از موجودات که برروی ویا درون بستر پیکره آبی زندگی می کنند بعنوان بنتوزها شناخته می شوند. اجتماعات بنتیک موجود در رسوبات نقش بسیار مهم و حیاتی در پویایی و پایداری اکوسیستم ها اعم از خوریات دریاها و سایر اکوسیستم های آبی دارند. به دلیل وجود تنوع بالا در تغذیه و زیستگاه در بین این موجودات جایگاه آنها در زنجیره ها و شبکه های غذایی بسیار حساس و مهم است. نظر به اینکه آبهای مجاور سواحل بندرعباس از مهمترین زیستگاه های میگو هستند ارزیابی زیستی این سواحل و تعیین کیفی محیط زیست میگو میتواند مفید و ارزنده باشد.نمونه برداری و بررسی بر روی ماکروبنتوزها به منظور محاسبه برخی از شاخص های اکولوژیک برای تعیین کیفیت رسوبات بستر از نظر آلودگی در3 نقطه از صیدگاه های میگو در آبهای ساحلی بندرعباس شامل اطراف هرمز، بین قشم و هرمز، لنگرگاه، از فروردین 96 تا اسفند 96 بوسیله یک دستگاه نمونه بردار ون وین انجام شد. بیشترین و کمترین مقدار شاخص مارگالف با مقدار 4/83 مربوط به اطراف هرمز، مقدار شاخص شانون متعلق به لنگر گاه با مقدار 1/05 مقادیر شاخص اونس که تلفیقی از دو شاخص می باشد متعلق به منطقه لنگرگاه با مقدار 0/61 بوده که در محدوده غیر آلوده قرار میگیرند. شاخص برگر-پارکر مقدار 0/19 بدست آمد که متعلق به لنگرگاه بوده و شاخص سیمپسون نیز در این مطالعه روندی مشابه شاخص برگر - پارکر داشته و مناطق مورد مطالعه از منظر این شاخص نیز غیر آلوده توصیف شدند.

لینک کمکی