فایل رایگان اصلاح شيوه صيد ميگوي ببري سبز به منظور شکوفايي صنعت صيادي و حفظ محيط زيست دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصلاح شيوه صيد ميگوي ببري سبز به منظور شکوفايي صنعت صيادي و حفظ محيط زيست دريايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

میگوها به دلیل ویژگی های غالب رفتاری بطور معمول به کمک تور ترال کف برداشت می شوند. این ابزار صید هر ساله بسیاری از زیستگاه های حساس ساحلی را در فصل صید میگو، تخریب و امکان بازسازی آنها را محدود می کند. علاوه بر این، بخش زیادی از ترکیب صید تور ترال کف ناخواسته بوده و به عنوان صید ضمنی پس از مرگ و میر، به دریا برگردانده می شوند. مطالعات گویای آن است که با شناخت خصوصیات رفتاری، در برخی مواقع استفاده از تور ترال میان آبی، برای برداشت این آبزیان امکان پذیر میباشد. از طرفی بررسی چرخه حیات و رفتارهای انواع گونه های میگو از جمله میگوی ببری سبز طی سال های 1372 تا 1397 در خلیج فارس، گویای روندهای مهاجرتی مشخصی به شرح زیر است که به کارگیری آنها می تواند استفاده از تورهای ترال میان آبی را در زمان و مکان های مشخص امکان پذیر سازد.-1 خلیج فارس در منطقه نیمه گرمسیری با نوسانات زیاد شدت نور و دما قرار دارد و چنین شرایطی با خصوصیات فیزیولوژی رشد و تولید مثل میگو سازگار نمی باشد.-2 تاکنون هیچ منطقه تولید مثلی مستندی به عنوان نوزادگاه این آبزیان شناسایی نشده است.-3 روند ورود و فراوانی میگوها در منطقه، در یک ترتیب مشخص و تابع جریان عمومی خلیج فارس است.-4 همزمان با ورود میگوها به منطقه، کاهش شوری مشاهده می گردد که وابستگی بسیار زیادی با نوسانات بادهای مونسون در منطقه چابهار دارد.

لینک کمکی