فایل رایگان اهميت مطالعه هيستوپاتولوژيک و آماده سازي بافت هاي ميگو براي مطالعات آسيب شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت مطالعه هيستوپاتولوژيک و آماده سازي بافت هاي ميگو براي مطالعات آسيب شناسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری در میگو، تغییراتی در بافتهای مختلف بدن ایجاد میشود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل میدهد. بافت شناسی به عنوان یک ابزار تشخیص، بیماری را معلوم میکند ولی باید کلیه اطلاعات محیطی و بهداشتی به دست آمده یک جا جمع شود تا تصویر کامل تری از بیماری ارائه شود. هر چند از تکنیکهای تشخیصی سریع شبیه روش PCR که بسیار حساس و اختصاصی بوده نیز می توان استفاده نمود ولی در این روش معمولا از یک بافت مشخص برای شناسائی پاتوژن مشخص استفاده میشود و نمی توان در این روشهای اختصاصی، سایر پاتوژنها را مشخص کرد، که ممکن است سبب آلودگی میگو شده اند. بدون آماده سازی اولیه مناسب و تهیه مقاطع پاتولوژیک و اسلایدهای ارزشمند از آثار و ضایعات پاتوژن های بافتی، امر تشخیص قطعا دچار مشکل خواهد بود. بنابراین بهترین روش برای تشخیص بیماریها به ویژه بیماریهای ویروسی و باکتریایی روش آسیب شناسی است. این روش میتواند تائیده ای طلائی بر روشهای دیگر باشد که در اصل به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها میپردازد و بر اساس عوامل ظاهری و آرایش سلولها در ساختار طبیعی یک بافت نوع بیماری هدف، توسط میکروسکپ نوری و فراتر از آن میکروسکپ الکترونی تشخیص داده میشود.

لینک کمکی