فایل رایگان برآورد توده زنده و زمان مناسب فصل صيد به منظور مديريت صيد ميگو در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد توده زنده و زمان مناسب فصل صيد به منظور مديريت صيد ميگو در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یکی از اهداف مدیریت صید میگو در استان هرمزگان تعیین میزان مجاز بزداشت است که با محاسبه حجم ذخیره یا توده زنده میگو صورت می پذیرد. به این منظور عملیات نمونه برداری از جمعیت میگو در صیدگاه های واقع در مناطق سیریک تا تولا در اعماق 2 تا 20 متر به صورت ماهانه در 25 ایستگاه و با استفاده از شناورهای محلی مجهز به تورترال کف میگو در سال 1396 انجام گرفت. میزان توده زنده با روش مساحت جاروب شده برای گونه های میگو موزی، ببری سبز، سفید هندی، سفید سرتیز، چکو و خنجری به ترتیب برابر 1428، 97، 5، 240، 124 و 191 تن برآورد گردید. میزان مجاز برداشت بدون در نظر گرفتن میگوی خنجری (که به عنوان گونه ای غیر اقتصادی شمرده می شوند) و بر اساس روند هرساله، 85 درصد برداشت سالیانه از توده زنده برابر 1610 تن برآورد گردید. زمان مناسب برای آزاد سازی و شروع فصل صید با توجه به رشد میگوی موزی در قبل از فصل صید و ارزش زیستی 28 میلی متر طول کاراپاس جنس ماده این گونه، برابر 11 مهر ماه تعیین گردید. در عمل میزان 1654 تن میگو با استفاده از 171 فروند لنج صیادی در طی فصل بهره برداری صید گردید. زمان خاتمه صید میگو با بررسی روند کاهشی صید بر روز شناورهای صیادی در تاریخ 1396/09/02 طی 43 روز فعال صیادی برآورد و به شیلات استان اعلام گردید.

لینک کمکی