فایل رایگان بررسي اقتصادي مزرعه پرورش ميگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اقتصادي مزرعه پرورش ميگو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

صنعت تکثیر و پرورش میگو در استان بوشهر بصورت تجاری از سال 1374 با تولید 63 تن فعالیت پرورشی خود را با گونه ببری سبز آغاز نمود و در این سال شاهد تولید 21000 تن هستیم. با استفاده از ظرفیت کامل سایت های فعال و غیر فعال می توان میزان تولید را به 24 تا 48 هزار تن افزایش داد و توان ارزآوری را بیشتر و گامی دیگر بطرف خودکفایی برداشت. یکی از فاکتورهای تاثیر گذار که باعث توسعه و روند افزایشی تولید میگو می گردد سود آوری یا اقتصادی بودن پرورش میگو است. میانگین وزن،درصد بقاء،قیمت فروش و ضریب تبدیل غذایی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد یک مزرعه هستند. سطح مفید در مزارع 15 هکتار،میزان ذخیره سازی 250000 قطعه در هکتار ،درصد بقاء 70 درصد،ضریب تبدیل غذایی 1,5،هزینه غذا50000 ریال ،قیمت پست لارو میگو 200 ریال می باشند.قیمت خرید یک کیلو میگو سهم بسزایی در اقتصاد یک مزرعه پرورش میگو دارد.با قیمت خرید 15000 تومانی سود 12,2 درصدی را در یک مزرعه می توانیم ببینیم و با افزایش این قیمت سود نیز رشد داشته و با هر یک هزارتومان افزایش 7,7 درصد افزایش درصد سود آوری را بدنبال خواهد داشت.میزان سود آوری یک مزرعه با وزن 15 گرم 12,2 درصد می باشد و با افزایش یک گرمی شاهد رشد 3,1 درصد در سود هستیم.فاکتورهای دیگر نیز می توانند روند افزایشی در اقتصاد مزرعه میگو داشته باشند.

لینک کمکی