فایل رایگان تحليلي بر طرح دريابست از ديدگاه صيادان استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر طرح دريابست از ديدگاه صيادان استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در تابستان سال 1396 طرح دریابست بمدت 20 روز در آبهای استان بوشهر اجرا گردید. برای ارزیابی این طرح تعداد 20 سوال تخصصی و 6 سوال فردی- اجتماعی به روش تصادفی ساده در قالب پرسشنامه تهیه شد. فرم های نظرسنجی طی دو مرحله 230) فرم در هنگام دریابست و 176 فرم بعد از فصل صید میگو) بین صیادان توزیع گردید. مناطق مورد بررسی شامل: بوشهر، تنگستان، دیر،کنگان،گناوه و دیلم بود. نتایج نشان داد که در مرحله اول، بیشترین وکمترین شرکت کننده به ترتیب 29,3 و6,1درصد مربوط به مناطق دیر و دیلم و در مرحله دوم بیشترین و کمترین به ترتیب 31,3 و 9,1 درصد مربوط به بوشهر و تنگستان بودند. پاسخ دهندگان یشنهاد دادند که دریابست قبل از فصل صید میگو بمدت 30 تا 45 روز اجرا گردد. بیشترین و کمترین رضایت از دریابست به ترتیب مربوط به جنوب و شمال استان بود. کنترل دریابست در صیدگاه های مشترک با خوزستان ضعیف ارزیابی شده بود. همه شهرستانها موافق ممنوعیت کامل صید ترال میگو بودند. پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که سایر ارگانها بخصوص دریابانی باید با شیلات همکاری لازم داشته باشند. بنابراین بمنظور حفظ ذخایر میگو و سایر آبزیان، پیشنهاد می گردد دریابست در زمانهای دیگر بخصوص فصل بهار که زمان تخم ریزی بیشتر آبزیان می باشد نیز اجرایی گردد.

لینک کمکی