فایل رایگان تعيين ترکيب صيد ضمني تورهاي ترال ميگو در آبهاي استان بوشهر، خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين ترکيب صيد ضمني تورهاي ترال ميگو در آبهاي استان بوشهر، خليج فارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این بررسی در تابستان سال 1397 از تیر لغایت شهریور در آبهای استان بوشهر طی 65 بار تورکشی تجاری از منطقه مطاف در جنوب تا روبروی امام حسن در شمال استان بوشهر انجام شد. میزان کل صید 10472 کیلوگرم بدست آمد. از این مقدار 12,7 درصد میگو 10,9) درصد میگوی ببری سبز و 1,8درصد دیگر میگوی سفید، خنجری و سایر گونه های میگو) و 87,3 درصد دیگر صید ضمنی، که 81,6 درصد آن آبزیان دور ریز بودند. تعداد 99 گونه آبزی از 59 خانواده شناسایی شدند. 12 گونه آبزی بزرگ دورریز، 48 گونه آبزی بزرگ تجاری، 44 گونه آبزی تجاری دورریز و40 گونه آبزیان غیر تجاری دورریز کوچک صید گردید. ترکیب صید فوق نشان می دهد که تور ترال میگویی، علاوه بر تخریب اکوسیستم و بستر، تعداد زیادی از آبزیان را صید می نماید و برروی روابط اکولوژیک سایرآبزیان نیز تاثیرگذار می باشد. با ادامه روند صید میگو به این طریق، در آینده امکان حذف بسیاری از گونه های آبزیان ازچرخه اکوسیستم و زنجیره غذایی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد درصورتیکه امکان حذف کامل ترال میگو از نظر مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، بتدریج دوره صید میگو کوتاه گردد و یا شیلات الزامات نصب ابزارهای کاهنده صید ضمنی بخصوص چشمه مربعی را با جدیت بیشتری دنبال نماید.

لینک کمکی