فایل رایگان ضرورت ايجاد بانک هاي ژن آبزيان، بانک ژن ميگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضرورت ايجاد بانک هاي ژن آبزيان، بانک ژن ميگو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

ایجاد بانک ژن میتواند رهنمودهایی برای بهبود تنوع و شناسایی ساختار جمعیت ، صید قاچاق ، تشخیص میزان هم خونی و طبقه بندی ژنتیکی جانوران ارائه نماید. بر اساس تعریف دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی، تنوع زیستی به معنای تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی و اکوسیستم های آبزی می باشد. تنوع زیستی از سه مفهوم مرتبط به هم تشکیل شده است: تنوع ژن ، تنوع گونه و تنوع زیست بوم (اکوسیستم). نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی به عنوان سرمایه های ملی با استفاده از تکنیک های زیست فناوری از مهمترین اهداف ایجاد بانک ژن است. نگهداری بلند مدت آن، ثبت ژنتیکی گونه های در معرض تهدید و در حال انقراض و استفاده از تکنیک های زیست فناوری برای حفظ، بقا و مدیریت گونه های جانوری و گیاهی از جمله دیگر وظایف بانک ژن می باشد. میگوهای جنس پنائوس((Penaeus یکی از مهمترین و ذخایر آبزیان اقتصادی در دریای عمان و خلیجفارس میباشند که نقش مهمی در صنعت صید و صیادی در کشور دارند. هدف از این تحقیق تهیه بانک ژن از میگو های بومی منطقه خلیج فارس با استفاده از تهیه ماده ژنتیکی کل ( ( Total DNA و نگهداری آنها میباشد.

لینک کمکی