فایل رایگان مديريت تغذيه ميگوي سفيد غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت تغذيه ميگوي سفيد غربي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

صنعت تکثیر و پرورش میگو را می توان با سه نوع چالش اساسی مانند تامین مولدین مراکز تکثیر،تهیه و توزیع پست لارو میگو در زمان ذخیره سازی و غذای مصرفی میگو نام برد. مدیریت تغذیه در طول دوره از مهمترین نکات برای موفقیت در پرورش میگو است . بیشترین درصد هزینه پرورش میگو مربوط به خرید غذا می باشد که حدود 60 تا 70 درصد را به خود اختصاص داده است. از عوامل کنترل کننده و تاثیر گذار بر میزان غذادهی در استخر پرورش میگو می توان به سینی غذا،درصد غذادهی،درصد بقاء، میزان اپتیمم پارامترهای فیزیکو و شیمیایی آب اشاره نمود.غذادهی میگو در ماه اول براساس میزان ذخیره سازی پست لارو و از ماه دوم براساس وزن میگو و فرمول های وابسته به آن می باشد.یکی از شاخص های خوب و موثر در میزان غذادهی میزان اکسیژن محلول در آب می باشد..میزان مناسب این شاخص بیشتر از 4 میلی گرم لیتر پیشنهاد شده است. دمای آب استخر از فاکتورهای تاثیر گذار بوده و دمای مناسب پرورش 28 تا 32 برای رشد میگو می باشد.یکی از مواردی که مدیر مزرعه می تواند وضعیت میگو را تشخیص دهد روده می باشد .رنگ ،پر یا خالی بودن آن از موارد مختلف تصمیم گیری است.

لینک کمکی