فایل رایگان مطالعه برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي آب لب شور درياي مازندران در استخرهاي پرورشي ميگوي وانامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي آب لب شور درياي مازندران در استخرهاي پرورشي ميگوي وانامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بررسی امکان پرورش میگوی وانامی (litopenaeus vannamei) در استخر های ساحلی استان مازندران (واقع در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر) با توجه به وجود شرایط آب و هوایی مناسب از اواخر فصل بهار تا اوایل فصل پاییز در سالهای 1391 لغایت 1397 با تاکید برشناخت خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره پرورش 45 نمونه آب در در استخرهای بتونی (تیمارهای استخرهای کوچک و بزرگ) و خاکی جهت اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی (از قبیل دمای آب شفافیت، شوری و (pH و شیمیایی (کربنات ها، بیکربنات ها، سختی کل، اکسیژن محلول، فرمهای مختلف ازت ، فسفر و سیلیس) جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد پارامترهای کیفی آب (دما: 24-31 درجه سانتیگراد، شفافیت: 10-30 سانتیمتر، شوری: 8/89-13/76 گرم در هزار، 8/21-10/25 :pH، اکسیژن محلول5/60-10/16 میلیگرم بر لیتر) در طول دوره پرورش بدست آمد . در نتیجه، با توجه به این که این میگو سازگاری مطلوب و قدرت انطباق با اقلیمهای مختلف را دارد لذا این منطقه از نظر دما و شوری، اکسیژن و pH آب برای یک دوره پرورش مناسب تشخیص داده می شود. همچنین از نظر عناصر محلول مضر مانند آمونیاک و یون سمی نیتریت هم مشکل خاصی وجود نداشته است، در ضمن در طول دوره پرورش میزان ازت معدنی و فسفر معدنی بواسطه کودهی نسبت به فرم آلی آن بیشتر بوده است.

لینک کمکی