فایل رایگان مقايسه توده زنده ميگو سفيد (Metapenaeus affinis) در آب هاي شمال غربي خليج فارس طي دو دوره بررسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه توده زنده ميگو سفيد (Metapenaeus affinis) در آب هاي شمال غربي خليج فارس طي دو دوره بررسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این پژوهش، توده زنده میگو سفید (Metapenaeus affinis) در آبهای شمال غربی خلیج فارس طی دو سال متوالی -96) (1395 مورد بررسی قرار گرفت. در هر یک از ایستگاه ها پس از ثبت طول و عرض جغرافیایی و عمق، تورکشی به مدت یک ساعت توسط یک فروند شناور ترالر انجام شد و اطلاعات مربوطه در فرمهای مربوطه ثبت گردید. بیشترین وزن توده زنده میگو سفید در سال 1395 به میزان 435 تن در گشت 95/7/14 محاسبه گردید. در همین زمان وزن توده زنده کل میگو 529/9 تن بدست آمد. در سال 1396 بالاترین وزن توده زنده میگو سفید و کل میگو در گشت مورخه 96/6/7 به ترتیب به میزان 304 و 419 تن تخمین زده شد. در سال 95 طی 53 روز فعالیت 825 تن میگو صید گردید. در سال 96 با دریاروی 51 روزه شناورها 2348 تن میگو صید شد که در حدود 2/8 برابر افزایش داشت. مطالعات مختلف و آمار صید این موضوع را اثبات میکند که آبهای استان خوزستان زیستگاه این گونه است و باید در خصوص محافظت از آن راهکارهای جدی اعمال نمود.

لینک کمکی