فایل رایگان مقايسه توليد در سيستم هاي مختلف پرورش ميگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه توليد در سيستم هاي مختلف پرورش ميگو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پرورش میگو به عنوان یکی از فعالیت های مهم آبزی پروری در جهان و ایران در حال توسعه و گسترش می باشد. سیستم های رایج در پرورش سیستم گسترده ، نیمه متراکم، متراکم و فوق متراکم می باشند. میزان ذخیره سازی ، میزان تولید ،میزان غذادهی و مساحت استخر ها در این سیستم ها متفاوت می باشد. در کشور های مختلف با توجه به آب و هوا ،کمبود زمین پرورشی و میزان سرمایه در گردش افراد سیستم های مختلفی بکار برده می شود. در سیستم نیمه متراکم مساحت استخر ها بین 1 تا 5 هکتار و میزان ذخیره سازی از 10 تا 30 قطعه در متر مربع، همراه با تعویض اب و عمق بین 1 تا 1,2 متر و میزان تولید نیز 500 تا 3000 کیلو گرم می باشد.در سیستم متراکم مساحت استخر ها بین 0,1 تا 1 هکتار و میزان ذخیره سازی از 60 تا 300 قطعه در متر مربع ،با تعویض اب و عمق بیشتر از 1,5 متر می باشد . میزان تولید در این سیستم 7 تا 20 تن می باشد.نتایج مقایسه فاکتورهای تولید در دو سیستم نیمه متراکم و متراکم در ایران طی 120 روز پرورش نشان دهنده میانگین وزنی بترتیب 16,4 و 12,9 گرم ، راندمان تولید دو سیستم بترتیب 3,7 و 14,5 تن در هکتار می باشد. در سیستم گل خانه ای با ذخیره سازی 150 قطعه راندمان تولید به 2 کیلوگرم در متر مربع رسید. میزان سود آوری اقتصادی در سیستم های نیمه متراکم،متراکم و گل خانه ای بترتیب 54,9 ،73 و 75 درصد بود.

لینک کمکی