فایل رایگان مولد سازي ميگوي وانامي((Litopenaeus vannamei با استفاده از آب درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مولد سازي ميگوي وانامي((Litopenaeus vannamei با استفاده از آب درياي خزر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

صنعت میگو کشور در سالیان اخیر به منظور تنوع بخشی گونه ای و استفاده از گونه های مقاوم و پربازده، میگو وانامی (Litopenaeus vannamei) را به جهت ویژگیهای زیستی، تولید بالا و ارزش جهانی آن در برخی از مناطق مستعد کشورمان مورد پرورش وتکثیر قرار داده است. به جهت استفاده بهینه از هزاران هکتار اراضی واجد آب و خاک شور در نواحی ساحلی استان مازندران بدنبال انجام موفق پرورش ضرورت فعالیت حاضر با هدف تولید مولدین میگو وانامی با استفاده از آب لب شور دریای خزر بمنظور کامل نمودن چرخه تولید این فعالیت در دو مرحله انجام گرفت . در مرحله نخست لارو مورد نیاز از جنوب کشور تهیه و به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل گردیدند. پست لاروهای PL12 به تعداد 40000 قطعه در یک عدد استخر بتنی با سطح مفید2000 متر مربع که آماده سازی و با آب دریای خزر(12-13در هزار) لیتر آبگیری شده بود کشت گردید. در طول دوره نخست پرورش 115روزه در استخر بتنی از مرحله پست لاروی تا پیش مولد (تا وزن 25 گرم)، ضمن بارور سازی تولیدات طبیعی آب استخر با انجام کود دهی شیمیایی و حیوانی، غذا دهی دستی (خشک) برابر دستور العمل استاندارد انجام شده است. در انتهای این دوره پرورش با هدف تولید مولد از میگوهای با وزن بیش از 25 گرم ، تعداد 200 جفت میگو جدا سازی و در محیط گلخانه در شرایط دمایی، آبی و تغذیه ای (خشک و تر ) پرورش داده شدند. مولدین میگو وانامی در طی 271 روز پرورش از مرحله پست لاروی به مرحله مولد با میانگین وزن 42 گرم رسیدند. مجموع نتایج بیانگر امکان تولید مولد میگوی وانامی با استفاده از آب دریای خزر و توسعه صنعت تکثیر و پرورش میگوی وانامی در استان مازندران و همچنین امکان تامین مولد مورد نیاز دیگر مراکز تکثیر میگوی کشور است .

لینک کمکی