فایل رایگان نقش پروبيوتيک ها در افزايش سود مزارع پرورش ميگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش پروبيوتيک ها در افزايش سود مزارع پرورش ميگو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف اصلی هر فعالیت اقتصادی کسب حداکثر سودآوری با حداقل هزینه است. بنابراین هر عاملی که بتواند بر پارامترهای افزایش درآمد و همچنین کاهش هزینه اثرگذار باشد، از طرف فعالان اقتصادی مورد استقبال قرار خواهد گرفت. پرورش میگو، یک فعالیت تولیدی واقتصادی است که کاهش هزینه ها می تواند بر افزایش سودآوری آن اثر گذار باشد. این پژوهش که حاصل جمع آوری اطلاعات یک دوره 120 روزه پرورش میگو در سایته ای مختلف استان بوشهر که شیوه پرورش و مدیریتی مشابه داشتند انجام شده است. مزارع مورد بررسی دارای مساحت 20هکتار که 16/8 هکتار مساحت مفید داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش که در سال 96 انجام شد نشان داد که بیشترین هزینه هایی که پرورش میگو در بر دارد به ترتیب شامل غذا به میزان % 63,5 تامین لارو % 14 سپس دستمزد با % 9 و دیگر عوامل جمعا % 14,5 میباشد. از جمله نقش های پروبیوتیک ها در آبزی پروری، کاهش FCR، افزایش رشد، افزایش سایز و افزایش بازماندگی است. در این مقاله به بررسی میزان اثر اقتصادی استفاده از دوز صحیح پروبیوتک مناسب بر پرورش میگو پرداخته شده است.

لینک کمکی