فایل رایگان آناليز کيفي آب هاي زير زميني دشت شوش با استفاده از نمودار ويلکاکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آناليز کيفي آب هاي زير زميني دشت شوش با استفاده از نمودار ويلکاکس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در مطالعات منابع آب بررسی کیفی آب از اهمیت خاصی برخوردار است .لذا بررسی و شناخت ترکیبات شیمیایی موجود در آبهایزیر زمینی حائز اهمیت می باشد .با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا تمام آب مورد مصرف کشاورزی و شرباز آبهای زیر زمینی تامین میگردد، لذا به بررسی آب چاه ها توجه شده است .در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی آب هایزیرزمینی دشت شوش در شمال استان خوزستان با توجه به مناسب بودن آب برای مصرف کشاورزی از داده های 43 نمونه از چاههای منطقه در سال 6431 و داده های 43 نمونه از چاه های منطقه در سال 1396 استفاده شد. نتایج نشان داد از لحاظ کشاورزیبیشتر نمونه ها در محدوده C2-S قرار دارند .لذا منابع آب زیرزمینی دشت شوش از نظر کشاورزی از کیفیت خوبی برخوردار می باشد.

لینک کمکی