فایل رایگان ارزش گذاري اقتصادي کيفيت آب تالاب شادگان بر اساس متد هزينه جايگزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزش گذاري اقتصادي کيفيت آب تالاب شادگان بر اساس متد هزينه جايگزين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تالاب شادگان به مساحت تقریبی 537700 هکتار در جنوب استان خوزستان واقع شده است. این تالاب به دلیل دو جنگ اخیر در منطقه،ورود فزاینده فاضلاب های شهری،کشاورزی وصنعتی،اجرای طرح های توسعه آبیاری بالادست حوضه آبریز دچار نارسایی هایی شده که هر کدام به طور مستقیم وغیرمستقیم کیفیت آب تالاب را تحت تاثیر قرار داده اند به نحوی که کیفیت آب به ویژه در دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است واز نظر بسیاری کاربری های وابسته به آب نامناسب تشخیص داده می شود.به منظور ارزشگذاری اقتصادی کیفیت آب تالاب ابتدا کلیه اطلاعات مربوط به پارامترهای کیفیت آب در سالهای 1372-1382 از دید دو کاربری حفظ اکوسیستم واستفاده تفریحی بررسی گردید.در این میان 6 پارامتر EC، کدورت، COD،TDS ، BOD5و فسفات برای مصارف فوق نامناسب تشخیص داده شدند.برای تعیین ارزش اقتصادی کیفیت آب از شیوه هزینه استقرار جایگزین (Replacemen Cost Method) استفاده شد به این ترتیب که هزینه رساندن کیفیت آب به حد قابل قبول مصارف،حفظ اکوسیستم وتفریح وتفرج از نقطه نظر پارامترهایی که میزان آنها نامطلوب تلقی می شد ، برآورد گردیدکه این رقم برای هر متر مکعب آب تالاب معادل 1192/1 ریال وبرای کل پهنه آب شیرین تالاب 952/68میلیارد ریال محاسبه شد وبه عنوان ارزش اقتصادی کیفیت زیست محیطی آب تالاب شادگان منظور گردید.

لینک کمکی